Hür Adam Bediüzzaman Said Nursi

"EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

Hür Adam Sinopsis

Büyük Savaşların, hızla yayılan dinsizliğin ve hurafelerin yaşandığı bir zamanda Nurs köyünde doğan Said-i Nursi, henüz çocukken yaşadığı ay tutulması olayında inançlarımız arasına girmiş hurafelerle tanışır ve bu cehaletin çaresinin eğitim olduğu tespitiyle Medresetüz-Zehra isimli yeni bir eğitim modeli hazırlar ve çalışmalar yapar.

Projesini padişaha sunmak üzere Van valisi Tahir Paşa'dan aldığı referans mektubuyla İstanbul'a gelir. Gizli Komite telaşa düşer ve Said-i Nursi'yi yakın takibe alır. Saraydaki adamları vasıtasıyla Padişahla görüşmesini engelleyipmaaş bağlamak gibi rüşvet teklif ederler. Reddedince onu deli diye Toptaşı Tımarhanesine atarlar.

Şam'a gider. Emevi Camiinde on bin kişiye verdiği hutbede İslam dünyasının problemleri ve çözümlerinden ve projesinden bahseder. Nihayet Sultan Reşad'dan projesi için ödenek alır, üniversitenin temelini Van'da atar fakat şimdi de önüne 1. Dünya Habi çıkmıştır. Keçe Külahlılar Birliği kurarak gönüllü milis alay komutanı olarak harbe iştirak eder.

Ruslara esir düşer ve Bolşevik İhtilali kargaşasında firar edip istanbul'a gelir. Hür Adam esaretten döndüğünde İstanbul işgalini yaşar ve işgalcilere karşı yazıp dağıttığı kitaplar ve makalelerle hürriyet mücadelesi verir. Mustafa Kemal Paşa'nın daveti üzerine gittiği Ankara'da siyaset yoluyla dine hizmet imkanı bulamadığını gören Hür Adam kendisine yapılan teklifleri reddederek Van'a gider.

Van'da inzivaya çekilerek manevi bir üniversite kurmak için hazırlığa başlar. Yeni Said, Şeyh Said isyanı bahanesiyle Batı Anadolu'ya sürgüne gönderilir. Hür Adam'ın bundan sonraki hayatında gizli komite sürekli vardır. Zira onun iman ve hürriyet mücadelesi misyonu bundan sonraki hayatında iman mücadelesi ağırlıklı olacaktır.

Sürgün edildiği Barla'da ilmiyle insanlığıyla kısa zamanda halkın sevgisini kazanır. Sade insanlardan oluşan talebeleriyle, gelecekte bütün dünyayı etkileyecek olan Risale-i Nur eserleri yazmaya başlar. Tüm baskılara rağmen Barla'yı büyük bir okula dönüştürür. Gizli komitenin tertip ve düzenleri sonucunda mahkemeler, hapisler ve sürgünler dönemi başlar. Denzili Mahkemesi'nde beraat eder Emirdağ'a sürülür.

Ardından Afyon Hapishanesi, mahkemesi ve beraat kararı. Sürekli sürgün, hapis, mahkeme, gözetim, baskı, işkence ve defalarca zehirlenmelere rağmen hapishaneler birer Yusuf Medresesi, mahkemeler birar irşad ve ders kürsüsü olarak kullanılıp mahkumken bile nasıl hür olunabileceğini gösterip en kötü şartlarda bile Hür Adam olduğunu bütün dünyaya ispat ederek tüm insanlığa bir model olur.

Hür Adam uzun bir ayrılıktan sonra Barla'ya döner ve Barlalılar onu bayram sevinciyle karşılar.

Barla halkıyla, çınar ağacıyla ve Nurunilk merkeziyle hasret giderir..

 

Kamera Arkası Görüntüler (çekimlerden ilk görüntüler)

     
     
     
     
     
     
     
     

Oyuncu Kadrosu

-- güncellenmektedir --